خروج ورود کاربران
رویدادها
بخش های تخصصی
محصولات
پرسش و پاسخ
Single-PRP 
 (Gel-PRP )ژل- پی.آر.پی
شرکت آریا مبنا تشخیص تولید کننده کیت های  PRP با برند رویاژن  در راستای احترام به نظرات پزشکان محترم و با هدف تامین نیاز داخل کشور،اقدام به تولید کیت پی آر پی با رعایت بالاترین استاندارد های روز و تحت نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نموده است. این محصول دارا ی تائید های اداره کل تجهیزات پزشکی و دارای تائیدیه تزریقی بودن از انستیتو پاستور ایران میباشد.تولید محصول  کیت پی ار پی در این شرکت بر پایه رعایت نمودن استانداردهای ذیل صورت پذیرفته است:
EC 93/42, Essential requirements for medical devices
ISO 9001:2008, Company management system
ISO 13485:2003, Medical devices managements
ISO 14971, Safety of medical devices
نام محصول:
Single-PRP
 
حجم خونگیری:  
35   سی سی
 
مقدار پی.آر.پی  نهایی:
8سی سی     با غلظت 3.5 برابر پایه     برای پوست
 
 
6 سی سی    با غلظت 5 برابر پایه         برای مفاصل
 
 
4 سی سی    با غلظت  7 برابر پایه        برای مو
 
روش سانتریفیوژ:
بر اساس بروشور کیت و فیلم آموزشی آن دو بار سانتریفیوژ مطابق کتاب مرجع Hillier 2007  فصل 23 مشابه با کیتهای دارای تاییدیه FDA از قبیل, Harvest Magellan, GP200, GLO PRP و...


طراحی و توسعه : سواد روز رایانه