رویاژن رویاژن رویاژن رویاژن
صفحه اصلی 
PRP
تماس با ما
آموزش
مقالات
پزشکان مورد تایید
ثبت نام
بخش های تخصصی
محصولات
پرسش و پاسخ
پلاکت
 پلاسمای غنی از پلاکت(PRP)
PRP (Plasma Rich Platelet)
پلاسمای غنی از پلاکت
Contents
 

مقدمه و معرفی:

در هر میلی لیتر خون فرد نرمال حدود 250000پلاکت وجود دارد که از نظر حجمی  کمتر از 0.4 درصد هر میلی لیتر خون را تشکیل می دهد.  افت هر یک از اجزای خون (سلولی و پلاسمایی) به میزان 10 تا 15 برابر با حیات منافات داشته ولی این قانون در مورد پلاکتها صدق نمی کند و در شمارش های پلاکتی 20000 در حالت عادی مشکل خونریزی شخص را تهدید نمی کند. پس ماموریت پلاکتها در بدن باید چیزی بیشتر از ممانعت از خونریزی باشد که با شناسایی گرانولهای آلفا، که تعداد آنها به 50 گرانول در هر پلاکت میرسد، و با توجه به اینکه در هر کدام از این پلاکتها حدود 20 فاکتور رشد و هورمون رشد (از قبیل ,IGF,TGF-b, PDGF, FGF, VEGF.....) وجود دارد ، که عملکرد فیزیولوژیک آنها در داخل بدن  منجر به افزایش تکثیر سلولهای فیبرو بلاستی و اندوتلیالی و همچنین افزایش ترشح کلاژن ، فیبرونکتین و سایر پروتئین های بافت همبندی از این سلول ها می باشد که در نهایت منجر به ترمیم زخم می شود.
 از طرفی فرایند پیری (Aging) در سلولها بنیادی به دو دلیل عمده اتفاق می افتد 1- کوتاه شدن تلومر 2-ورود به فاز  (سکون) .  در مورد حالت اول تا کنون هیچ راهکاری برای پیشگیری از آن یافت نشده است و سلولهای بنیادی (در مورد پوست فیبروبلاستها) بعد از انجام هر تقسیم سلولی تلومر کوتاه شده و توان تقسیم های بعدی کاهش می یابد و لی در مورد دوم (ورود به فاز سکون ،(senescence   اگر سلولها را در معرض دوزهای بالای فاکتور رشد و هورمون رشد قرار دهیم این سلولها مجددا تحریک می شوند ودر نتیجه این تحریک ، هم تقسیم می شوند و هم پروتئینهای بافت همبند (عمدتا کلاژن) را ترشح می کنند  وبه اصطلاح از فاز سکون خارج می شوند.
تکنیک  PRP در حقیقت جدا کردن پلاکت از خون فرد
و غنی (تغلیظ) کردن آنها و سپس تزریق آنها به محل مورد نظر جهت رساندن دوز بالایی از فاکتور رشد و هورمون رشد به فیبروبلاستها و تحریک آنها به خروج از سکون می باشد.
 همچنین هورونها و فاکتورهای رشد موجود در پلاکت ها با تحریک سلول های بنیادی در فولیکولهای مو سبب فعال شدن مجدد فولیکولهای غیر فعال (Dormant) می شود. اثرات درمانی 3 هفته بعد از تزریق شروع شده و در طی 3 ماه (با اجرای کامل پروتکل در مانی توصیه شده توسط پزشک)به اوج می رسد.

اشکالات که به دلیل جداسازی نادرست ممکن است به وجود بیاید:

1-    پلاکتها بسیار به استرس حساس بوده و اگر در حین جداسازی درست جدا نشوند یا گرانولهای خود (هورونها و فاکتورهای رشد) را به داخل پلاسما(قبل از تزریق) رها میکنند و با اینکه مسیر های آپوپتوزی پلاکت (آنزیم های کاسپازی) فعال شده و همه هورونها و فاکتورهای رشد را تخریب میکنند. تزریق چنین محصولی یعنی تزریق پلاسما(آب) گر چه در ابتدا به دلیل ادم حاصله ممکن است بعلت تورم در ناحیه چروک باعث بهتر شدن چروک و یا از بین رفتن تیرگی زیر چشم شود ولی در حقیقت پروسه تحریک فیبروبلاستها اتفاق نمی افتد.
2-    غلظت پلاکتها باید بهینه شود چون غلظت های پایین پلاکتی  در محصول نهایی اثر مورد نظر را نداشته و غلظتهای بالا هم ،بدلیل تحریکی که پلاکتها در هنگام تماس با یکدیگر دارند، منجر به آزادسازی پیش از موعد  هورونها و فاکتورهای رشد از گرانول های پلاکتی شده و تداوم اثر از بین میرود.

تعداد و حجم تزریق ها:

طول عمر پلاکتها در بدن 10-11 روز بوده و در یک تزریق صحیح  هورونها و فاکتورهای رشد خود را آزاد میکنند 2تا 3 تزریق با فواصل ماهانه و یکسال بعد از درمان اولیه به صورت یاد آور یک پروتکل معمول می باشد  . که میزان تزیق در هر بار حدود 8 سی سی  با ضریب تغلیظ پلاکت حدود 3-4 برابر برای پوست ،  حدود 6 سی سی  با ضریب تغلیظ 4-6 برابری برای مفاصل و حدود 4 سی سی  با ضریب تغلیظ 6-8  برابر برای مو پیشنهاد شده است.که البته این تعداد و دوزها بستگی به نظر پزشک معالج قابل تغییر است.

بیشترین موارد مصرف:

PRP is ideal for: …
      Fine lines and wrinkles                       (رینکل ها و خطهای ظریف)
      Textural improvement                        (بهبود بستره پوست)
      Dull dry skin                                       (پوست خشک بی حالت)
      Hair-growth stimulation (in those with thinning hair)        (تحریک رشد مو)
      Wound healing After surgery               (ترمیم زخم بعد از جراحی)
      Full-face rejuvenation                           (جوانسازی کامل صورت)
      Eye area (both upper and lower eyelids)    (بالا و پایین چشم)
      Décolletage                                                (نواحی سینه ، دکولته)
      Backs of hands                                          (پشت دست)

استفاده های رایج در ایران:

 در ایران بیشتر در درمان دردهای اسکلتی- عضلانی (از قبیل زانو ،شانه ، آرنج ، خار پاشنه و...)  ، زخمهای مزمن ناشی از دیابت و فشار خون ، زیبایی پوست و بازجوانسازی آن ، از بین بردن جای اسکار آکنه و جوش ، جلوگیری از ریزش مو و تحریک مجدد رشد مو مورد استفاده قرار می گیرد . برای اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت بخش های تخصصی مراجعه نموده و یا از قسمت آموزش کتابچه بیماران را دانلود نمایید.