خروج ورود کاربران
استفاده از PRP رویاژن در کارآزمایی بالینی درمان اندومتر نازک و RIF دانشگاه پزشکی CHA کره جنوبی

اندومتر نازک یا آسیب دیده هنوز برای درمان خانم های نابارور ، مشکل حل نشده ای است و اندومتری نازک مقاوم به درمان، که به درمان های استاندارد پزشکی پاسخ نمی دهد، می تواند علت شکست لانه گزینی مجدد (RIF) باشد. با توجه به اینکه پلاسما غنی از پلاکت اتولوگ (PRP) که به بازسازی بافت کمک می کند و به طور گسترده ای در زمینه های مختلف استفاده می شود. از این رو در مطالعه حاضر، درمان PRP را بر روی این بیماران انجام داده ایم و اثر آن بر اندومتری نازک مقاوم به درمان بررسی شد.

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در کره جنوبی ( به شماره KCT0003375) توسط دکتر "جی هیانگ کیم" استاد گروه زنان و زایمان، مرکز باروری CHA Bundang، دانشکده پزشکی دانشگاه CHA،  با استفاده از کیت PRP رویاژن محصول شرکت آریا مبنا تشخیص ایران (صفحه 2 مقاله قسمت فراوری پلاکت) انجام شده است و نتایج ان در مجله پزشکی Frontiers in Endocrinology   در سال 2019 با IF: 3.5 به چاپ رسیده است.

زناني كه سابقه دو يا چند دوره عدم موفقیت در IVF با سابقه آندومتر نازك مقاوم به درمان داشتند در اين مطالعه مشارکت داده شدند. معیار ورودی اصلی EMT کمتر از 7 میلیمتر و شکست در بیش از 2 دوره درمان قبلی برای افزایش EMT بود. 24 خانم در این مطالعه ثبت نام کردند. بیماران با تزریق داخل رحمی PRP اتولوگ به مدت 2 یا 3 بار از دوره چرخه قاعدگی  و روز دهم از FET تحت درمان قرار گرفتند و 3 روز بعد از آخرین تزریق PRP اتولوگ انتقال جنین انجام شد. 22 بیمار تحت درمان با FET قرار گرفتند و 2 بیمار به دلایل دیگری در ادامه مطالعه  شرکت نکردند.

میزان بارداری در جریان و تولد نوزاد هر دو 20٪ بود. میزان لقاح و بارداری بالینی به ترتیب 12.7 و 30٪ بود و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. میانگین افزایش EMT در مقایسه با EMT چرخه قبلی 0.6 میلی متر بود. با این حال، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. اثرات نامطلوبی در بیماران با PRP اتولوگ وجود نداشت.

استفاده از PRP اتولوگ باعث بهبود لانه گزینی، بارداری و تولد زنده (LBR) بیماران مبتلا به اندومتر نازک مقاوم به درمان شد. همچنین این مطالعه نشان داد که علاوه بر افزایش قطر اندومتر ، توانایی PRP اتولوگ برای بازیابی پذیرش اندومتر در مبتلایان به اندومتر نازک و آسیب دیده ، هم مد نظر می باشد که البته اساس مولکولی این درمان باید در مطالعات آینده نشان داده شود.

لینک اصل مقاله https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6382681/pdf/fendo-10-00061.pdf
بازگشت به رویدادها

طراحی و توسعه : سواد روز رایانه