خروج ورود کاربران
برگزاری گارگاه آموزشی مطابق مجوز شماره 2286 /664 مورخ دوم اردیبهشت ماه 1392 وزارت محترم بهداشت

با توجه به تلاشهای "پزشکی مستند محور" و ارائه مقالات و برگزاری کارگاه های  تخصصی متعدد در کنگره ها و سمینارها ، رویاژن علاوه بر اخذ مجوز های داخلی از قبیل( آزمایشگاه مرجع سلامت ، وزارت بهداشت و تاییدیه تزریقی بودن  انستیتو پاستور ایران و...) و خارجی از قبیل:

EC 93/42, Essential requirements for medical devices 

ISO 9001:2008, Company management system 

ISO 13485:2003, Medical devices managements  

ISO 14971, Safety of medical devices

 

 موفق به برآورده نمودن الزامات سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA) در دریافت گواهینامه مدیریت سیستم تولید خوب در وسیله پزشکی (FDA QSR 21 CFR 820) در تولید کیت پی.آر.پی شده است.

و در نهایت در کتاب تعرفه 1393 با تایید وزیر محترم بهداشت و ریاست محترم سازمان نظام پزشکی ، پی.آر.پی با ضریب 20 کا جراحی  (302365 کد ملی تعرفه) وارد کتاب تعرفه شده و گروه علمی رویاژن (شرکت دانش بنیان آریا مبنا تشخیص) با توجه به استفاده گسترده این کیت و بر حسب وظیفه و تعهد قانونی خود ، به عنوان تولید کننده، اقدام به برگزاری گارگاه آموزشی مطابق مجوز شماره 664/2286 مورخ دوم اردیبهشت ماه 1392 وزارت محترم بهداشت می نماید.

بازگشت به رویدادها

طراحی و توسعه : سواد روز رایانه