خروج ورود کاربران
مقایسه التراسونوگرافی اثرات ترمیمی پی.آر.پی دربرابر اثرات خورندگی و تحلیل برنده کورتون در مبتلایان به درد مزمن آرنج

در مطالعه ای که نتایج آن در ژورنال تخصصی جراحی ارتوپدی سال 2015 منتشر شده است  ، بین تزریق پی.آر.پی (PRP)  و کورتون (CS) در مبتلایان به آرنج تنیس بازان مقاوم به درمان مقایسه ای انجام شد .  بیماران با سابقه  بیشتر از 6 ماه  که به درمان خوراکی رایج هم پاسخ نداده بودند،  علاوه بر درجه بندی ضایعه VAS, DASH score ، توسط  التراسونولوژیست متبحر اسکلتی-عضلانی از نظر ضخامت تاندون، اثرات  خورندگی کورتون ، تحلیل رباط ها و... دسته بندی شده اند.

  در مورد پی.آر.پی در این پیگیری 6 ماهه هنوز علائم پدیدار نشده بودند . نتیجه متمایز و بسیار مهم در این مطاله از یافته های سونولوژی بود . که در ان بعد از 6 ماه در گروه  PRP یافته های التراسونولوژی در ترمیم تاندون به صورت معنی داری بهتر شده بود ولی در گروه کورتون تعداد بیماران با کاهش ضخامت تاندون افزایش یافته بود و تحلیل نواحی از تاندون هم افزایش پیدا کرده بود.

در نهایت این مطالعه PRP را به عنوان درمانی ارجح تر معرفی میکیند که علاوه بر اینکه عوارض تحلیل روندگی کورتون در دراز مدت را ندارد بلکه با تاثیر در تولید کلاژن ، فراخوانی سلول های مزانشیمی ، تعدیل ایمنی و همچنین اثر فاکتورهای رشد برروی تنوسیت ها ، باعث افزایش بازسازی بافت تاندون هم می شوند.

 

برای مطاله اصل مقاله به قسمت مقالات سایت مراجعه فرمایید.

بازگشت به رویدادها

طراحی و توسعه : سواد روز رایانه